Wij zijn een opleidingspraktijk

Huisarts in opleiding

In de komende jaren zal er een tekort aan huisartsen zijn door de toename van de zorgvraag en de vergrijzing in Nederland. Om te zorgen dat er voldoende huisartsen in de toekomst zijn, hebben wij ervoor gekozen om samen te werken met de huisartsopleiding van het Erasmus MC om nieuwe huisartsen op te leiden. Dit betekent dat er telkens een jaar lang een dokter bij ons opgeleid wordt tot huisarts. Dokter Nguyen is huisartsopleider in onze praktijk.

De huisarts in opleiding is een afgestudeerd arts, die zelfstandig spreekuur houdt en visites aflegt.

Belangrijk om te weten is dat ieder consult achteraf met dokter Nguyen wordt besproken. Indien nodig wordt dokter Nguyen ook tijdens het consult bij geroepen. Soms wordt voor de opleiding een video-opname gemaakt van een consult. Dit wordt vooraf kenbaar gemaakt aan u. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit altijd aangeven. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking aan ons opleiderschap. Momenteel hebben wij geen huisarts in opleiding in de praktijk.

 Co-assistenten

Onze praktijk werkt nauw samen met het Erasmus MC. Hierdoor hebben we in het verleden meerdere co-assistenten in onze praktijk opgeleid. Een co-assistent is een geneeskunde student die aan het eind van de medische opleiding tot basisarts is gekomen. Bedoeling is dat de co-assistent een huisartsgeneeskundig vraaggesprek leert af te nemen, onderzoek verricht, een diagnose formuleert en beleid bepaalt. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de huisarts. We kondigen in de wachtkamer aan indien er een co-assistent aanwezig is. Wij vragen vriendelijk om uw begrip en zo mogelijk om uw medewerking. Momenteel hebben wij geen co-assistent in de praktijk.