Huisartsenpraktijk 010doc

Missie

Kwaliteit van zorg en gezondheid van patiënt staan centraal. Wij willen, binnen de mogelijkheden van onze huisartsenpraktijk een hoogwaardige zorg bieden, dicht bij de patiënt. Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn voor de praktijkmedewerkers daarbij de belangrijkste kernwaarden. Wij hechten ook veel waarde aan teamwork, het verbeteren van zorg, zorgvuldigheid en professioneel handelen. Wij zijn een opleidingspraktijk, dat wil zeggen: er is een samenwerkingsverband met de Erasmus Universiteit Rotterdam. En naast de bevoegdheid tot het opleiden van huisartsen en coassistenten staan we open voor onderzoek welke voldoet aan strikte voorwaarden van privacy en kwaliteit. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg.

Hoewel patiënttevredenheid erg belangrijk voor ons is, zal de kwaliteit van zorg en de gezondheid van de patiënt altijd centraal en voorop staan in de behandelingen en adviezen. Hierbij hanteren wij onder meer de medische richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). In het najaar van 2011 zijn wij gestart met een accreditatieproces. Dit betekent dat wij ons gericht bezighouden met kwaliteitsverbetering. Met een NHG-Praktijkaccreditering laat onze praktijk zien dat wij gestructureerd werkt aan verantwoorde zorg, tevreden patiënten en een goede organisatie.

Visie

Huisartsenpraktijk 010doc levert generalistische zorg (huisartsenzorg) in de breedste zin van het woord, in Rotterdam Centrum. Patiënten van onze praktijk mogen van ons verwachten dat wij hen bij alle gezondheidsproblemen met raad en daad zullen bijstaan.

Onder “huisartsenzorg in de breedste zin van het woord” wordt uitgegaan van drie kernwaarden. Ten eerste continuïteit van zorg, zorg van de wieg tot het graf, middels een zorgplicht van 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Ten tweede persoonlijke zorg, er wordt rekening gehouden met ieder als persoon en als medemens. Tegelijkertijd is er ook de persoon achter de dokter, verpleegkundige of assistent. Tot slot wordt uitgegaan van integrale zorg; er is bekommering met aandacht voor de hele mens, die worstelt met ziekte of met psychisch ongemak.

Kwetsbaren in de medische zorg krijgen vaak te maken met veel verschillende professionals binnen de gezondheidszorg. De groeiende groep oudere patiënten met meerdere ziekten wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Traditioneel is de regierol bij uitstek een taak van de huisarts. Die taak vervullen we met name door aandacht voor pro actieve zorg. Wij nemen als praktijk behalve de strikte medisch benadering ook nadrukkelijk sociale en welzijnsaspecten mee in onze zorg omtrent de patiënt. Kwaliteitsmotto van ons personeel is: behandel patiënten zoals jezelf behandeld wil worden in een huisartsenpraktijk.