Hoge kwalitatieve huisartsenzorg

010doc streeft naar de beste kwaliteit van zorg voor onze patiënten. Hiervoor maken wij gebruik van de NHG-Praktijk accreditering via de NPA. Deze methode heeft gedurende tien jaar aangetoond een doeltreffende analyse-tool te zijn voor praktijkvoering en geleverde zorg. Het is een zorgvuldig proces om de kwaliteit van elke praktijk te toetsen en te verbeteren, met focus op de patiënt. Deze accreditering is ontwikkeld voor en door huisartsen en dus gebaseerd op veel praktijkervaring.

Sinds 1 april 2013 is onze praktijk jaarlijks NHG-geaccrediteerd. Wij werken continu aan verbetering om aantoonbaar optimale zorg te leveren conform richtlijnen van onze eigen beroepsgroep. Hiermee laten wij zien dat onze patiënten een gerechtvaardigd vertrouwen mogen hebben in onze verantwoorde zorgverlening.

> NHG accreditatie certificaat

> Patiënten-enquête huisarts: V.T. Nguyen

Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Klachtenregeling

> Folder Klacht Huisartsenzorg

> Klachtenregeling Huisartsenpraktijk 010doc