Gerdesiaweg 488
3061 RA Rotterdam

010 – 311 88 30
SPOED? Toets 1!

Op latere leeftijd krijgen veel mannen te maken met prostaatklachten of prostaatkanker. De prostaat kan bij mannen boven de 30 jaar gaan groeien en wanneer deze te groot wordt kan dit problemen opleveren. Hoewel sommige symptomen overeen kunnen komen, staan deze klachten los van prostaatkanker.

Prostate cancer, 3D illustration showing tumor inside prostate gland and closeup view of cancer cells

Ieder jaar krijgen zo’n 12.000 mannen te maken met deze vorm van kanker. In totaal krijgt 1 op de 10 mannen tijdens hun levensduur deze aandoening.

Wat is prostaatkanker

Bij deze vorm van kanker is er sprake van groei van kwaadaardige cellen in de prostaat. De deling van deze cellen ontstaat in de klierbuisjes van de prostaat, waardoor de structuur van deze buisjes verandert. Doordat prostaatkanker langzaam groeit zijn de symptomen vaak pas in een later stadium merkbaar. Prostaatkanker kan uitzaaien naar de lymfeklieren of naar de botten.

Wat zijn de symptomen

De symptomen die kunnen duiden op prostaatkanker komen overeen met de klachten bij het last hebben van een vergrote prostaat. Herkent u de onderstaande symptomen, dan houdt dit dus niet direct in dat u prostaatkanker zou kunnen hebben. De volgende klachten kunnen optreden:

– het hebben van een zwakke urinestraal
– het moeilijk op gang komen van het plassen
– vaak moeten plassen (ongeveer om de 2 uur of vaker)
– het niet volledig kunnen legen van de blaas
– ’s nachts vaak moeten plassen
– het niet kunnen plassen (blokkade)
– bloed in de urine

Een afspraak maken

Herkent u één of meerdere van de bovenstaande symptomen dan duidt dit dus niet meteen op kanker. Plasklachten horen niet specifiek bij prostaatkanker. Zoals aangegeven treden deze klachten ook op bij een vergroting van de prostaat, waardoor de plasbuis dichtgedrukt wordt. Als gevolg hiervan kan er ook irritatie in de blaas optreden. Neem contact op met ons als u zich zorgen maakt of als de klachten voor problemen zorgen of vervelend voor u zijn.

Meer info

Lees ook:

Hitte en gezondheid

Hitte en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De meest recente hittegolf bewijst dat maar weer eens. In de week waarin binnen 24 uur twee

Verder lezen »

Urineweginfectie

Een urineweginfectie kan erg vervelend en pijnlijk zijn. Het betreft hier een ontsteking die u niet te licht op moet nemen en waarbij het raadplegen

Verder lezen »

SOA

SOA’s zijn infecties die tijdens de geslachtsgemeenschap kunnen worden overgedragen. Heeft u onveilige seks met iemand die een geslachtsziekte heeft of een virus bij zich

Verder lezen »
Shopping Basket